Evo Gevel-Reinigingspasta

  • 0 aantal op voorraad

Product omschrijving

Gevel-Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling op
minerale bouwmaterialen met uitzondering van kalkzandsteen en geglazuurde stenen.
Verwijdert hardnekkige stadsvervuiling (roet, stof, industrievuil enz.)
 

Eigenschappen

Hoge reinigingskracht.
Pasteuze vorm.
Door pastavorm standvast op verticale ondergronden.
Rationele verwerking.
 

Fysische en chemische eigenschappen

Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004 5 - 15% ammonium bifluoride

Viscositeit: ca, 1800 mPas Pasta - gelvorm
Kleur: Geelachtig
Potlife: N.v.t.
pH-waarde   (20°C) Ca. 5
Substraat Water
Theoretisch verbruik: 0,1 – 0,3 lt /m2
Dichtheid (20°C) ca. 0,9 kg/ltr
Verdunning: Niet verdunnen
Geur: Geen


Ondergrond Vochtgehalte ondergrond : < 5 %
Oppervlakte temperatuur * : Minimaal + 5 ° C
Luchttemperatuur: Minimaal + 10° C > maximaal 25°C

 

 

Applicatie - verwerking

Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.
Het materiaal met een borstel of schrobber nogmaals doorwerken.
Inwerktijd 2 - 5 minuten.
Het materiaal niet laten indrogen.
Met veel water onder hoge druk van beneden naar boven intensief naspoelen.
Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.
Ondergrond niet voornatten! Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.
De vereiste opvangmogelijkheid creëren.
Behandeling eventueel herhalen.

Verwerkingsrichtlijnen Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25 °C.
Afhankelijk van de porositeit, in één laag: ca. 0,15 - 0,20 ltr/m² Richtlijn verbruik per m2.
Verbruik: Varieert met de porositeit van de ondergrond.

Baksteen: 0,2 - 0,3 lt
Harde baksteen: 0,1 - 0,2 lt/m2

Opmerking: Reinigingsrestanten kunnen tot onomkeerbare verkleuringen leiden.
Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare technische merkbladen in acht nemen.
Altijd een proefvlak opzetten!

 

 

 

Reiniging gereedschap

Langharige borstel - blokkwast, witkwast, vachtroller, hogedruk reiniger
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

 

 

 

Veiligheid

EUH204 (EU-GHS). Het product buiten bereik van kinderen bewaren. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) en informatie op de verpakking van het product. Persoonlijke beschermingsmiddelen Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming, combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatmasker dragen.
Zie msds voor overige informatie.

 

 

 

 

Opslag en hantering

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Indien ongeopend is het product 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum.

 

 

 

 

Afvalverwijdering

Het product niet lozen in riool of open wateren, maar afvoeren via officiële afval inzamelaars.
Afval, productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

 

 

Copyright © 2024 Bols Coatings B.V.