Evo Graffiti Shield

  • 0 aantal op voorraad

Product omschrijving

Graffiti Shield is een opofferende (hydrofoberende) anti-graffiti coating op basis van speciale polysiloxanen, welke 10 jaar effectief blijft indien correct aangebracht op een goed geprepareerd oppervlak. Graffiti Shield is transparant drogend, UV bestendig, ademend, snel drogend en zeer geschikt voor absorberende minerale (zuigende) ondergronden. Het anti graffiti-effect wordt bereikt nadat het product goed is opgedroogd. De structuur van het behandelde oppervlak blijft zoals het is. De kleur verdiept en glans-effecten worden iets verminderd.

Graffiti Shield vermindert tevens de absorptie van water en vervuiling en zorgt daarmee voor een drogere en schonere gevel. Na verwijdering van graffiti dient het product op het gereinigde gedeelte opnieuw aangebracht te worden. Testcertificaten op aanvraag beschikbaar.

Eigenschappen

·       Langdurige bescherming
·       Watergedragen
·       Verwerking per lage druk pomp, roller, kwast
·       UV- bestendig
·       Vermindert wateropname en zorgt voor hydrofobe oppervlakte

Chemische omschrijving

1 Componenten polysiloxanen oplossing

Fysische en chemische eigenschappen

Viscositeit: 1 – 1,05 kg/lt
Kleur: Wit
Potlife: N.v.t.
Vlampunt: >100°C
Vaste stof %: 10%
Theoretisch verbruik:0,1- 1 lt /m2
PH:7
Verdunning: Niet verdunnen
Geur:Geen
Zie msds voor overige informatie.

Applicatie omstandigheden

Applicatie dient te geschieden minimaal 3°C boven het dauwpunt, met in acht neming van de minimale en maximale applicatie temperaturen. Condens op de ondergrond leidt tot niet drogen en vlekvorming.
Lagere en hogere temperaturen beïnvloeden de droging en doorharding cq chemische bestendigheid en sterkte bij graffiti reiniging. Bij hogere temperaturen en hogere luchtvochtigheid wordt de potlife verkort.
Vochtgehalte ondergrond : < 5 %
Oppervlakte temperatuur * : Minimaal + 10° C
Luchttemperatuur: Minimaal + 10° C maximaal 30°C

Applicatie - verwerking

Ondergrond dient in goede conditie te zijn. Constructiefouten en hygroscopische
vochtigheid moeten eerst gecorrigeerd worden. Aanwezige aanslag (vuil, mos) of zouten
dienen verwijderd te worden. De aanwezigheid van hoge concentraties zouten leiden tot
constructieve schade die niet kan worden voorkomen door waterafstotende impregnering.
Goed schudden voor gebruik.

Graffiti Shield kan aangebracht worden d.m.v. spuit (HVLP of lage druk pomp), roller of
kwast. Er mag geen verneveling van het product optreden. Het product aanbrengen d.m.v.
vloeien bij gebruik van spuit. Spuit in continue beweging langs oppervlak bewegen.
Voorkom het optreden van schaduwen. Product aanbrengen tot oppervlak verzadigd is. Na opdrogen eerste laag (deze wordt dan weer transparant), applicatie herhalen. Oppervlak dient verzadigd te zijn. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn meerdere lagen toe te passen. Minimaal 2 lagen aanbrengen. Overtollig materiaal van oppervlak verwijderen met droge roller.

NB probeer niet een dikke laag ineens op te brengen, het product zal dan niet goed drogen
en vlekken geven. Breng product niet aan op vochtige ondergrond. Het product zal dan niet
kunnen indringen en drogen en zal een witte waas veroorzaken op de ondergrond.

Dekking: Varieert met de porositeit van de ondergrond. Aanbevolen wordt een testoppervlak uit te
zetten van 1 m2 voor juiste bepaling van benodigde hoeveelheid.
Richtlijn verbuik per m2
·       Baksteen: 0,3 - 0,5 lt/m2
·       Harde baksteen: 0,1 - 0,2 lt/m2
·       Kalkzandsteen: 0,3 - 0,5 lt/m2
·       Beton: 0,2 - 0,3 lt/m2
·       Natuursteen: 0,3 - 0,8 lt/m2
·       Graniet: 0,1 - 0,2 lt/m2

Graffiti Verwijdering

Graffiti kan gereinigd worden d.m.v. hoge druk en heet water (85°C – 100°C).

Een deel van de impregnering (toplaag), lost daarmee op. De aanwezige graffiti wordt zodoende verwijderd. Op de gereinigde plekken zal opnieuw Graffiti Shield aangebracht dienen te worden.

Het is effectiever om met een hogere temperatuur en lagere druk te werken dan met
hogere druk en lagere temperatuur. Let op voegen!

Tevens kan graffiti verwijderd worden van de Graffiti Shield d.m.v. met Evo 5 Gel. Het oppervlak daarna afspeolen met hoge druk en heet water.

Reiniging gereedschap

Gereedschap direct na applicatie goed uitspoelen/schoonmaken met warm water.

Veiligheid

EUH204 (EU-GHS). Het product buiten bereik van kinderen bewaren. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) en informatie op de verpakking van het product.

Opslag en hantering

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Het product is onbruikbaar wanneer deze bevroren is geweest. Indien ongeopend is het product 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum. De productiedatum staat vermeld op de verpakking. Na opening beperkt houdbaar.

Verwijdering

Het product niet lozen in riool of open wateren, maar afvoeren via officiële afval inzamelaars. In uitgeharde toestand is dit product niet gevaarlijk en kan tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.
Copyright © 2024 Bols Coatings B.V.