Evo GevelCrème 40%

  • 0 aantal op voorraad

Product omschrijving

Hydrofoberende impregnering in crèmevorm op basis van silaan
Bescherming tegen slagregen voor gevels.
Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening.
Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten.
Curatieve bescherming tegen slagregen bij spouw- en binnen-isolatie.
Niet geschikt voor oplosmiddelgevoelige materialen zoals styropoor of bitumen.

Eigenschappen

Zeer waterafstotend, vermindert wateropname en zorgt voor hydrofobe oppervlakte
Waterdamp- doorlatend.
Verbetert de vorst-/dooizoutbestendigheid ter voorkoming van vorstschades.
Uitstekend indringvermogen.
UV-bestendig.
Alkalibestendig.
langdurige werking.
Eenvoudig en nauwkeurig met verfrol en kwast en zonder materiaalverlies aan te brengen.
Snel regenvast, ca. 60 minuten na het aanbrengen.

Fysische en chemische eigenschappen

Viscositeit: Crèmig
Kleur: Melkachtig Wit
Potlife: N.v.t.
Vlampunt: > 61°C
Werkzame stof %: 40 massa %
Theoretisch verbruik: 0,2 – 0,8 lt /m2
Dichtheid (20°C) ca. 0,84 kg/ltr
Verdunning: Niet verdunnen
Geur: Geen

1 Componenten polysiloxanen oplossing, Substraat gedearomatiseerde koolwaterstof

Ondergrond Vochtgehalte ondergrond : < 5 %
Oppervlakte temperatuur * : Minimaal + 10° C
Luchttemperatuur: Minimaal + 10° C maximaal 25°C

Applicatie - verwerking

Ondergrond dient in goede conditie te zijn. Constructiefouten en hygroscopische
vochtigheid moeten eerst gecorrigeerd worden. Aanwezige aanslag (vuil, mos) of zouten
dienen verwijderd te worden. De aanwezigheid van hoge concentraties zouten leiden tot
constructieve schade die niet kan worden voorkomen door waterafstotende impregnering.
Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen. De noodzakelijke reinigingsmaatregelen uitvoeren waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd bijv. door te sproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de door gebruik te maken van Evo- reinigingsproducten bijv. Evo- Gevelreinigingspasta.
Verwerkingsrichtlijnen Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C
Het impregneermiddel met geschikt gereedschap kruislings aanbrengen of airless spuiten.
Verbruik: Varieert met de porositeit van de ondergrond.
Afhankelijk van de porositeit, in één laag: ca. 0,15 - 0,20 ltr/m² Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen
Richtlijn verbruik per m2.

·       Baksteen: 0,2 - 0,5 lt/m2
·       Harde baksteen: 0,1 - 0,2 lt/m2
·       Beton: 0,2 - 0,3 lt/m2

Reiniging gereedschap

Gereedschap / reiniging Langharige vachtroller, kwast Airless nozzle: 40° spuithoek, boring 0,021, max. 60 bar spuitdruk.
Gereedschap direct na applicatie goed uitspoelen/schoonmaken met warm water.

Veiligheid

EUH204 (EU-GHS). Het product buiten bereik van kinderen bewaren. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) en informatie op de verpakking van het product. Persoonlijke beschermingsmiddelen Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming, combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Zie msds voor overige informatie.

Opslag en hantering

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Het product is onbruikbaar wanneer deze bevroren is geweest. Indien ongeopend is het product 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum. De productiedatum staat vermeld op de verpakking. Na opening beperkt houdbaar.

Afvalverwijdering

Het product niet lozen in riool of open wateren, maar afvoeren via officiële afval inzamelaars. In uitgeharde toestand is dit product niet gevaarlijk en kan tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.
Gereedschap direct na applicatie goed uitspoelen/schoonmaken met warm water.

Veiligheid

EUH204 (EU-GHS). Het product buiten bereik van kinderen bewaren. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) en informatie op de verpakking van het product.

Opslag en hantering

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Het product is onbruikbaar wanneer deze bevroren is geweest. Indien ongeopend is het product 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum. De productiedatum staat vermeld op de verpakking. Na opening beperkt houdbaar.

Verwijdering

Het product niet lozen in riool of open wateren, maar afvoeren via officiële afval inzamelaars. In uitgeharde toestand is dit product niet gevaarlijk en kan tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.

 

Copyright © 2024 Bols Coatings B.V.