MO5Sport

  • 0 aantal op voorraad

Gladde velden en plassen!?!?!
Eindelijk iets wat wél werkt!


MO5Sport is een uiterst effectieve oplossing voor het reinigen van kunstmatige sportbodems en daarmee het voorkomen van gladde velden en plassen.


MO5Sport is voor toepassing op alle soorten kunstgras- & hybridevelden, maar ook op atletiekbanen en gravel. Vooral de werking op  (semi-) watervelden en smash-court is bijzonder. MO5Sport ruimt alle overtollige organische stoffen in de matten op en hersteld de bodem naar de oorspronkelijke situatie bij aanleg.  Het kan tot 2 maanden duren voordat het resultaat zichtbaar is. Voorwaarde is, dat bij gebruik van MO5Sport gestopt moet worden met het gebruik van alle chemische middelen.

MO5Sport is een product dat werkt door de aanwezigheid van speciaal geselecteerde micro-organismen. MO5Sport zorgt ervoor dat het afbraakproces van organische stoffen wordt bevorderd, en de opbouw ervan voorkomt. 

Door gebruik van chemische middelen, zoals algiciden, waterstofperoxide, strooizout ed, worden de in de bodem aanwezige micro-organismen en algen gedood. Het probleem is dat door het doden van de micro-organismen in de bodem, ook de afbraak van dood organisch materiaal, zoals dode algen wordt gestopt. Hierdoor wordt organisch materiaal geconserveerd en hoopt de hoeveelheid organische stof zich op. Ook heeft het tot gevolg dat de drainage dan niet meer werkt en blijven er grote plassen op het veld staan.

MO5Sport doodt of verdringt geen micro-organismen of algen, maar hersteld het natuurlijk evenwicht. 

Voordelen van MO5Sport: 

- Absoluut veilig om mee te werken:
- Uitstekend resultaat, geen glad veld meer of plasvorming
- Drainagesysteem functioneert weer
- Arbeidsextensief
- Geen risico voor mensen, dieren en planten
- volstrekt veilig voor het oppervlaktewater en grondwater
- Geen nadeel voor lopende competitie
- Langdurig resultaat
- Laagste kosten
- Langere levensduur speelbodem door uitsparing mechanische reinigingen

mo5Sport PDF MO5Sport brochure Dutch.pdf

Copyright © 2024 Bols Coatings B.V.